Laboratorium Certyfikowane
dr n. med. Alicja Rudek
Przygotowanie do badań lekarskich

Przygotowanie do badań laboratoryjnych(informacje dla pacjenta)

 

Pacjenci zgłaszający się na badania laboratoryjne proszeni są o podanie następujących danych:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • PESEL,
 • ewentualnie adres, nr telefonu - w razie konieczności kontaktu Wszystkie dane osobowe podlegają pełnej ochronie i wykorzystane są wyłącznie do użytku wewnętrznego.

 

Przed pobraniem

 • Krew do badań laboratoryjnych powinna być pobierana rano pomiędzy godziną 7.00 a 9.00, przed przyjęciem jakichkolwiek pokarmów i płynów. W uzasadnionych przypadkach można wypić niewielką ilość niegazowanej wody. Umożliwia to tak zwaną standaryzację warunków pobrania materiału, a tym samym możliwość porównywania wyników z różnych dni. Wiele parametrów ulega zmianom dobowym. Niektóre zmiany sięgają nawet kilkudziesięciu procent w zależności to od pory dnia, diety, wysiłku fizycznego, stresu, kaloryczności przyjmowanych posiłków, itp. Na życzenie lekarza krew może być pobrana także w późniejszych godzinach, np.profil glukozy.
 • W przypadku małych dzieci i niemowląt dopuszcza się podanie posiłku lub płynów, ale należy o tym poinformować laboratorium, które dokona odpowiedniej adnotacji na wyniku, co umożliwi lekarzowi właściwą jego interpretację .
 • Przed pobraniem należy pozostać w spoczynku przez około 15 minut. Szczególnie w sytuacji bezpośredniego przyjścia do punktu pobrania materiału.
 • Powinno się być po przespanej nocy.
 • Na kilka dni przed badaniem należy stosować normalną dietę i normalną aktywność fizyczną.
 • Zażywanie leków powinno być ustalone z lekarzem. Ogólnie jednak zawsze postępujemy tak samo, czyli zawsze zażywamy przed lub dopiero po badaniu.
   

Pozyskanie moczu do badań:

 

 1. Badanie ogólne:

Do badań rutynowych należy oddać mocz poranny, czyli oddany jako pierwszy po nocnym wypoczynku.Przed badaniem obowiązują ogólnie przyjęte zasady higieny. Mocz powinien być oddany do jednorazowego pojemnika o konkretnym przeznaczeniu. Pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety, następną do pojemnika i ostatnią porcję też do toalety. W ten sposób do analizy trafia mocz z tzw."środkowego strumienia". Pojemnik wypełniamy do objętości 1/3. Dokładnie zakręcamy i opisujemy imieniem i nazwiskiem na boku pojemnika, nie na nakrętce. Mocz należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Nie należy przechowywać próbek moczu w domu.

 

2. Dobowa zbiórka moczu:

Przed przystąpieniem do dobowej zbiórki moczu należy zaopatrzyć się w skalowane naczynie odpowiedniej pojemności. Zbiórkę zaczynamy po opróżnieniu pęcherza w pierwszym porannym oddaniu moczu. Kończymy na moczu porannym dnia następnego.Bardzo istotne jest prawidłowe odczytanie ze skali, objętości moczu pozyskanego w trakcie dobowej zbiórki. Następnie całą zawartość naczynia wymieszać i odlać próbkę moczu do pojemnika jak na badanie ogólne. Opisać imieniem i nazwiskiem na ściance naczynia oraz wpisać dobową objętość moczu odczytaną ze skali na naczyniu zbiorczym. Próbkę dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.

 

3. Badanie bakteriologiczne:

Mocz do badań bakteriologicznych należy pobierać tylko do specjalnych sterylnych pojemników pakowanych indywidualnie przy zachowaniu postępowania jak poniżej:

 • Okolice ujścia cewki moczowej dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem a następnie wytrzeć czystą chusteczką higieniczną.
 • Wyjąć jałowy pojemnik z opakowania, otworzyć go nie dotykając jego brzegów i wnętrza.
 • Rozpocząć oddawanie moczu do toalety. Nie przerywając strumienia moczu, podstawić pojemnik, napełnić go do 1/3 objętości i odstawić, oddając resztę moczu do toalety. Strumień moczu nie powinien mieć kontaktu ze skórą.
 • W ciągu dwóch godzin od pobrania dostarczyć mocz do laboratorium. Jeśli to nie jest możliwe, pojemnik przechowywać w lodówce.


Wszelkie zanieczyszczenia próbki moczu mogą spowodować powstanie nieprawidłowego wyniku

Pobieranie wymazów z gardła

Materiał powinien być pobrany na sterylną wymazówkę bezwzględnie przed jedzeniem, piciem i myciem zębów. Jeśli pobranie odbywa się poza laboratorium np. w gabinecie lekarskim, wymazówkę należy umieścić w probówce z podłożem transportowym i dostarczyć w krótkim czasie do laboratorium. Po pobraniu podłoże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

 

Wymazy ze skóry trądzikowej w kierunku badania na obecność Demodex Sp.

12 godzin przed pobraniem wymazu na obecność roztocza, powodującego zmiany skórne, nie powinno się stosować żadnych kosmetyków i maści na miejsca chorobowo zmienione.

 

Przygotowanie prób do badania w kierunku nosicielstwa

W celu wykonania badania dostarczamy do laboratorium 2 wymazy z odbytu i 1 próbkę kału wielkości pestki jabłka.
Materiał pobieramy przez dwa kolejne dni, pobrane próbki należy przechowywać w lodówce.
Sterylne wymazówki i specjalny pojemnik na kał należy pobrać w laboratorium.

 

 

Przygotowanie pacjenta do badania nasienia:

 

 • Przed badaniem należy zachować abstynencję seksualną przez 3-5 dni (powstrzymać się od wytrysku).
 • Materiał oddajemy do jałowego "pojemnika na mocz", zakupionego w aptece.
 • Jeśli nasienie pozyskujemy w domu, należy je dostarczyć do laboratorium do 40 min, zapewniając temperaturę transportu 36-37 stopni C.
 • Pojemnik musi być opisany: imię, nazwisko, PESEL

 

 

 

Jeśli mają Państwa jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt

z naszym przedstawicielem

 

 

 

(44) 683-26-82

606-116-885

alicjarudek@o2.pl